in Bloggen

Så här dyra är räntefria lån för långivaren

Många nya långivare försöker nå marknadsandelar genom att erbjuda nya kunder kostnadsfria lån eller åtminstone räntefria lån. Ett annat vanligt konkurrensmedel är att erbjuda lån utan uc, men just att ”låna gratis” första gången är idag den primära konkurrensfaktorn. Det kan vara bra, eller åtminstone intressant, att känna till något om att ett erbjudande om räntefritt lån är en dyr historia för långivaren. Det är nämligen en rad kostnader som långivaren inte får täckning för när du tecknar ett lån utan ränta och avgifter. Nedan ger vi några exempel för att förtydliga bilden.

Löner och drift

Den största kostnaden ligger i löner till de anställda och den allmänna driften av bolaget. Handläggning av en låneansökan tar inte lång tid, men kostnaden i relation till vad långivaren faktiskt tjänar på ett lån kan vara betydande. Med räntefria lån får långivaren ingen som helst täckning för löner och drift.

Datasäkerhet och administration

Långivaren måste ha rutiner på plats för att säkra att både personinformation och betalningsinformation inte kommer på villovägar. För detta syfte krävs dels ett skydd på själva webbplatsen, dels ett skydd för de databaser där uppgifterna lagras. För förstnämnda är den naturliga lösningen kryptering via SSL, men det finns också andra alternativ. Datasäkerhet är något som kostar långivarna ganska betydande summor initialt, men kostnaden blir sedan snabbt avtagande om långivaren lyckas attrahera en större mängd kunder.

Bankkonton och betalningslösningar

Långivaren måste ha ett företagskonto i åtminstone en bank, vilket är förenat med de vanliga avgifterna. En annan kostnad som tillkommer är avgifter för att använda verktyg för ID-kontroll, såsom till exempel bank-ID eller Instantor.

Kreditupplysningar och tillstånd

Alla långivare måste göra kreditupplysningar på dem som ansöker om lån. Att ta ut en kreditupplysning kostar pengar, även om det givetvis finns förmånliga avtal att teckna för aktörer som behöver göra stora mängder sökningar. Det kan också tillkomma kostnader för att bygga upp och administrera kreditupplysningar automatiskt.

För att bedriva verksamheten som kreditgivare krävs också en registrering/ett tillstånd från Finansinspektionen. För att myndigheten ska godkänna verksamheten krävs bland annat att det finns vissa administrativa rutiner på plats, att försäkringar är tecknade, med mera.

Provision och reklam

Det gäller för en långivare att synas och stå ut från mängden för att attrahera nya låntagare. Detta kan göras på två sätt, nämligen via provisionsbaserad marknadsföring och mer generell annonsering. Oavsett vilken mix en långivare väljer ger satsningen upphov till kostnader.

Written By: