Smslån med betalningsanmärkning

Det är inte alls en omöjlighet att ta smslån med betalningsanmärkning och alternativen blir fler och fler för varje år. Emellertid kan det krävas lite extra efterforskningar för att hitta rätt och det är viktigt att känna till att ett lån som beviljas trots betalningsanmärkning normalt har sämre villkor, framför allt då vad gäller räntan. Långivaren tar helt enkelt en större risk och det avspeglar sig i vad det kostar att låna.

Här på Nyasmslån.com har du möjligheten att enkelt hitta ett antal långivare som kan godkänna ansökningar från personer som av olika anledningar har dragit på sig betalningsanmärkningar. Du kan även jämföra dessa långivare för att se vilken eller vilka som kan erbjuda dig det bästa lånet utifrån dina förutsättningar. Innan du går vidare måste vi dock be dig notera att det inte finns någon garanti för att du ska bli beviljad ett smslån trots betalningsanmärkning bara för att du hittar skrivningen ”med betalningsanmärkning” vid ett erbjudande. Det krävs som vanligt att du blir godkänd i den obligatoriska kreditkontrollen för att du ska kunna få ditt önskade smslån.

fritrotsbetalningsanmarkningar

Så här lånar du med betalningsanmärkning

Själva förfarandet med att skicka in en ansökan om ett sms lån är inte annorlunda om du har en betalningsanmärkning jämfört med om du inte skulle ha en sådan registrerad. Det är samma procedur med att fylla i personuppgifter, godkänna lånevillkor och signering som gäller. Du behöver absolut inte skicka in några extra papper, men det är möjligt att du kan bli uppringd av kundtjänst för att komplettera med någon information. Har du någon fråga kring ansökan, beviljande av lån eller utbetalning kan kundtjänst hos långivaren stå till tjänst.

Om du inte får låna

Om du hos en viss långivare inte får möjlighet att ta ett lån, eller blir beviljad ett belopp som ligger mycket lägre än vad du har behov av, har du givetvis möjligheten att gå vidare till ett annat kreditbolag eller finansbolag för att göra ett nytt försök. Samtidigt är det av största vikt att du även tar till dig avslaget och funderar kring varför långivaren inte kunde bevilja dig lånet.

Att du inte får låna en gång behöver dock inte betyda att du inte kan bli beviljad lån nästa gång du ansöker. För att förbättra dina möjligheter att få lån i framtiden är det en god idé att ordna upp i din kredithistorik och förbättra din kreditscore. Som ett första steg kan du ta en kreditupplysning på dig själv för att se vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du ser i den informationen också när din betalningsanmärkning löper ut.

Läs bra tips på Svårtattfålån.se om du fått en eller flera ansökningar avslagna.

Var försiktig med nya lån

Betalningsanmärkningens funktion är att ge en potentiell borgenär, till exempel ett kreditbolag eller finansbolag, informationen om att det har funnits problem med rättidig betalning av tidigare ekonomiska förpliktelser. Idén är helt enkelt att ge ett ytterligare beslutsunderlag. Anmärkningen i sig medför alltså inte att personen som har drabbats av den helt saknar chanser att ingå nya avtal, till exempel vad gäller lån.

På ett sätt kan man säga att betalningsanmärkningar är tänkta att skydda både borgenärer (den som har krav på betalning) och gäldenärer (den som är skyldig att betala). I och med att det rent faktiskt blir svårare för gäldenären att ingå nya avtal under anmärkningens giltighetstid (två eller tre år) blir risken att denne hamnar i ett ännu sämre ekonomiskt läge mindre.

Just risken att hamna i ett svårare läge är något du som funderar på att ta smslån med betalningsanmärkning inte ska ta för lätt på. Har du haft problem att betala räkningar och/eller betala tillbaka lån och ärendet har gått hela vägen till Kronofogden, är det nödvändigt att du försöker att se till att det inte sker igen. Att då dra på dig ytterligare skulder är något du ska vara mycket försiktig med.