Här är de säkraste framtidsjobben 2025

Man med ett säkert framtidsjobb

Under 2019 såg vi en ökad arbetslöshet i Sverige, vilket till stor del var ett resultat av den avmattade högkonjunkturen. Enligt statistik från SCB ökade arbetslösheten med 0,5 procent, eller 34 000 personer, jämfört med 2018. Framförallt ökade arbetslösheten bland ungdomar, som steg hela 2,6 procent. Även antalet undersysselsatta har ökat, vilket är den första ökningen i denna kategori sedan 2013.

Trots dessa något negativa siffror finns det fortfarande flera branscher inom vilka det inom de närmsta åren kommer råda brist på arbetskraft, vilket innebär stora jobbchanser för dig som vill utbilda dig inom detta område. För dig som planerar att utbilda dig vid högskolan, och vill försäkra dig om att ha ett jobb när du är klar, kommer det enligt Arbetsförmedlingen vara störst brist på arbetskraft inom följande yrken:

 • Barnmorskor
 • Civilingenjörsyrken
 • Förskollärare
 • Grundutbildade sjuksköterskor
 • Läkare
 • Läraryrken
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Specialistsjuksköterskor
 • Speciallärare och specialpedagoger
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter

Det finns också goda chanser till jobb inom yrken som inte kräver någon högskoleutbildning. Vissa av dem kräver istället en så kallad KY-utbildning medan andra endast kräver en avslutad gymnasieutbildning. Det är dock viktigt för de allra flesta arbetsgivare att du åtminstone har fullständiga betyg från gymnasiet.

De yrken som kräver annan utbildningsform än högskola- eller universitetsutbildning, och som enligt Arbetsförmedlingen kommer ha goda arbetsutsikter mellan 2020 och 2025 är:

 • Buss- och lastbilsförare
 • Elektrikeryrken
 • Kockar
 • Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete
 • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
 • Svetsare
 • Träarbetare och snickare
 • Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
 • Undersköterskor
 • VVS-montörer

För dig som idag ska välja utbildning kan det vara fördelaktigt att välja en inriktning mot ett yrke där konkurrensen är låg – och att kanske undvika de yrken där marknaden är mättad. Några av de yrken som det idag råder ett stort överskott på är bland annat fastighetsmäklare, fotografer, journalister, musiker, butikssäljare, kassapersonal, telefonister, vaktmästare, kontorsreceptionister och grafiska formgivare.

About the author