in Bloggen

Se till att du har marginaler när du lånar

När du tar ett smslån är det viktigt att du ser till att du kan betala tillbaka. Det räcker inte med en gissning, utan du ska vara helt på det klara med att du kan göra återbetalningen senast på lånefakturans förfallodatum. En försenad betalning ger nämligen upphov till extra kostnader och dröjer du länge med återbetalningen får du en betalningsanmärkning.

Marginal – vad är det?

Vad menas då med marginal? Jo, marginalen är mellanskillnaden mellan vad du ska betala tillbaka och vad du faktiskt har i plånboken.

Exempel: Du lånar 5000 kr på 30 dagar och ska betala totalt 5500 kr inklusive avgifter och ränta. Om du räknar med att du kommer att ha 7000 kr på kontot när återbetalning ska ske har du en marginal på 1500 kr. Skulle någon oförutsedd utgift dyka upp kan du med din marginal förhoppningsvis klara av den extra utgiften och betala tillbaka på lånet.

Om du utgår från att du ska ha en marginal kan du se till att inte låna för mycket. Du kan också lägga upp lånet på ett sätt som minskar risken för att du inte kan betala tillbaka i tid, eller över huvud taget.

Marginalen bör bestämma lånebeloppet

Det är sällan du vet exakt hur mycket du behöver låna. Oftare är det så att du vet på ett ungefär hur mycket du behöver. Om du ser till att räkna på hur mycket du förväntar dig att ha kvar på kontot vid förfallodatum för ett lån kan du enklare se hur stort låneutrymme du har.

Exempel: Du behöver låna ett belopp på mellan 2000 – 3000 kr på 30 dagar och du räknar ut att du kommer att ha 3000 kr på kontot i slutet av månaden. Att då ta ett lån på just 3000 kr är ett mindre lämpligt val. Det är betydligt klokare att låna 2000 kr. Skulle det visa sig att du egentligen behöver ett tillskott på 3000 kr kan du använda dina egna pengar för att täcka mellanskillnaden.

Större marginaler med längre återbetalning

Det enklaste sättet att säkra att du kommer att ha tillräckligt med pengar att betala tillbaka ett lån är att dela upp lånet på flera avbetalningar. På så sätt betalar du mindre per månad. Viktigt att observera är bara att ett smslån med längre löptid kostar mer än vad ett med kort löptid gör. Skillnaden i pris behöver dock inte vara så stor. Den är normalt betydligt lägre än vad du debiteras extra om du blir väsentligt försenad med en återbetalning. Skulle situationen bli så att du kan betala tillbaka i snabbare takt, kan du göra extra inbetalningar och därmed slippa de något högre kostnaderna.

Written By: