Smslån utan UC

Att ta lån utan UC är en möjlighet som många låntagare är ute efter. Det kan nämligen vara en fördel att undvika att samla på sig för många förfrågningar hos UC, som är storbankernas egna kreditupplysningsföretag och som även är det första valet bland telekombolag och bostadsbolag. På så sätt tynger man inte sitt kreditbetyg där.

Att låna utan UC är långt ifrån en omöjlighet. Det är faktiskt så att det idag finns fler långivare som använder sig av andra kreditupplysningsföretag än vad som använder sig av UC AB. Detta gäller särskilt för smslån eftersom dessa väger extra tungt på kreditbetyget. Kanske är smslån med UC inom ett par år endast ett minne blott?

Man skakar hand om smslån utan UC

Vad är en UC?

En ”UC”, som det heter i vardagligt tal, är en kreditupplysning som har inhämtats från företaget UC AB. Denna aktör är visserligen ojämförligt störst på marknaden, men UC AB har ingen som helst ensamrätt på kreditupplysningar. Förr i tiden var det dock i praktiken så, eftersom det fanns mycket få alternativ för långivare och andra med behov av att inhämta kreditinformation. Den omfrågandekopia som landade i brevlådan efter exempelvis ett tecknande av ett mobiltelefonabonnemang fick helt enkelt benämningen ”UC”.

Numera finns en handfull olika företag som är verksamma inom kreditinformation och så kallad business intelligence, eller beslutsstöd med en svensk term. Det gör att det finns stora möjligheter för exempelvis en långivare verksam på marknaden för smslån att välja bort UC. I många fall kan långivaren spara en del på att välja en annan aktör och dessutom är smslån utan UC idag lite av en konkurrensfördel.

Smslånutanuc.se finns ännu mer information och en omfattande prisjämförelse där du hittar alla långivare som inte använder UC.

En kreditkontroll görs alltid

Viktigt att notera är att smslån utan UC inte innebär att långivaren inte gör en kreditkontroll och det är inte en fungerande metod om du vill undvika att dina betalningsanmärkningar syns. Det är ett krav från lagstiftarens sida att en sådan ska göras, och det noggrant. Det följer av Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter som trädde i kraft vid årsskiftet juni/juli 2014. Genom preciseringar i sekundär lagstiftning är det mycket tydligt hur en långivare ska inhämta kreditinformation och hur den ska analyseras i förhållande till låntagarens önskemål om lån.

Om en långivare vänder sig till en annan aktör än UC för informationen som krävs för att kreditkontrollen ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt kommer ingen notering att göras i UC:s register. En notering om att en omfrågning har gjorts kan nämligen bara införas i det aktuella kreditupplysningsföretagets register.

Kreditupplysning via Creditsafe

Creditsafe är ett från början norskt kreditupplysningsföretag som tar större och större marknadsandelar för varje år. Idag har Creditsafe verksamhet i ett tiotal länder i världen, däribland Sverige.

En anledning till att många långivare inom smslån väljer Creditsafe är att denna aktör erbjuder så kallade kreditmallar för omedelbar kreditkontroll. Det enda handläggaren i kundtjänst behöver göra är att knappa in personnummer. Resultatet av kontrollen visas sedan automatiskt grafiskt med grönt, gult eller rött ljus. Krävs ytterligare information finns givetvis alla data i kreditupplysningen direkt tillgängliga.

Kreditupplysning via Bisnode

Bisnode är ett svenskt företag som är verksamt inom ekonomi, kreditvärdering och omvärldsanalys. Kort och gott brukar företaget själva sammanfatta sin verksamhet med ett ord, nämligen ”beslutsstöd”. Bisnode har ett nära samarbete med den globala aktören Dun & Bradstreet (D&B). Kreditupplysningar är bara en av de många produkter Bisnode samlar under sitt paraply.

Tänk på det här innan du tar smslån utan UC

Här på nyasmslån.com presenterar vi en lång rad långivare som inte inhämtar kreditinformation från Upplysningscentralen AB. Det gör vi för att du ska ha en större valfrihet. I korthet kan det finnas två anledningar till att du helst ser att en långivare använder sig av exempelvis Creditsafe eller Bisnode:
1) Tidigare låneansökningar (med kreditupplysning via UC) har blivit nekade
2) Din kredithistorik såsom den ser ut i UC:s register utgör hinder för att få fler lån.

Vi ska inte gå in i detalj kring anledningarna, men vi ska poängtera att du bör vara mer försiktig om den sistnämnda anledningen är viktigast för dig. Har du redan större skulder bör du vara mycket försiktig med att dra på dig fler. Att då försöka ta en genväg och försöka dölja skulderna från en långivare är inte rätt väg att gå.