Tesla går med förlust

Det är inte intresset för Tesla sin bil som minskar, med 450 000 förhandsbokningar på bilen så är inte Elon Musk orolig för framtiden. Trots förlust, den största någonsin, för första kvartalet 2018 med hela 619 miljoner kronor så är han mycket positiv. Problemet har varit i produktionen av bilen men vill inte gå in närmare i detaljer än så.

Tesla har som mål att produsera 5000 bilar i veckan av Model 3. För att nå dit måste delar av produktionen läggas om och när dom problemen är löst så kommer man att öka omsättningen dramtiskt. Det har bland annat varit batteriet som produceras av Panasonic som ställt till det för Elom Musk, och det spekuleras om samarbetet dom har haft sedan 2014 är i farosonen.

En annan del som inte har fungerat optimalt i produktionen är att när det har krånglat för den senaste modellen så har resurser tagits från dom andra modellernas produktion. Det betyder att hastigheten minskar även på Model S och Model X och det ger dåliga signaler. Tesla har också minskat antalet anställda med 1 100 personer. Det sägs att det är ineffektivt arbete av personal och det måste man göra något med. Investeringar i nya modeller och att produktionen av bilar läggs till Kalifornien gör att produktionskostnader kommer att öka något. Men intresset för Tesla är stort och framtiden visar snart om dom klarar att få upp hastigheten på bandet.

About the author