Smslånen blir tryggare och säkrare

smslan-regering

Varje ny bransch går igenom ett antal olika faser och man brukar till exempel tala om tillväxtfas, mognadsfas och konsolideringsfas. Branschen för smslån är inget undantag, men vad som är lite speciellt är att branschen har gått från de första embryona till tjänster till konsolidering på bara ett decennium. Det var 2006 som de första finansbolagen med smslån/snabblån i portföljen började lansera sig i Sverige och idag, tio år senare ser kartan mycket annorlunda ut.

Att smslån som tjänst har varit under luppen på riksdag samt regeringen med dess myndigheter ända sedan den blygsamma starten har varit en starkt bidragande orsak till att branschen som helhet har tvingats utvecklas i en mycket rask takt. Utan statsmaktens styr- och maktmedel och utan den offentliga debatt som stundtals har haft ett mycket högt tonläge hade smslånebranschen förmodligen fortfarande idag 2016 befunnit sig i ett mycket tidigt skede.

Krafttag för säkrare långivning

Smslån fyller en viktig roll i katalogen av låneprodukter för privatpersoner. Innan det att denna låneform introducerades var möjligheten att få mindre krediter begränsad och den enda möjligheten att få loss kontanter var egentligen genom att göra uttag med kreditkort.

Att smslån har en roll att spela idag kan nog även makthavarna skriva under på. Samtidigt är grundsynen att marknaden för små krediter bör regleras i hög grad, detta för att skydda konsumenterna. Därför har regeringen löpande under flera år både lagstiftat om ett starkare konsumentskydd vid beviljande om konsumentkrediter och uppdragit åt myndigheter såsom Konsumentverket och Finansinspektionen att övervaka marknaden.

Ett exempel på den allt större och starkare regleringen av småkrediter är att Finansinspektionen har fått långtgående mandat att kontrollera långivare och till och med göra oanmälda besök (källa: Webfinanser) för att se om kreditgivarna följer lagstiftningen bland annat när det gäller kreditkontroller.

Lagstiftningen om konsumentskydd inklusive myndigheternas utökade mandat bör leda till att smslånemarknaden för varje dag blir säkrare och tryggare för låntagarna. Oseriösa långivare försvinner självmant eller efter påtryckning från myndigheterna och branschen som helhet kan börja ta sig an nästa fas i utvecklingen.

About the author