E-Krona?

Det är en värld som är under ständig utveckling och förändring, nästan ingenting är längre beständigt. Nya tekniker och digitala ting får en allt större och viktigare roll för privatpersoner och inte minst för företag runt om i världen. Trots att inte många år har gått, så kan man redan idag minnas tillbaka till tiden då man gick och köpte lördagsgodis med mynt och sedlar, alltså fysiska pengar. Det är inte varje dag man nuförtiden ser en person betala någonting med sedlar. Nästan alla betalningar sker via betalkort, eller om det rör sig om mindre summor, till exempel i en korvmoj eller jordgubbsförsäljare, så tar de nästan alltid betalning via swish.

Som en fortsatt del av denna utveckling har den svenska Riksbanken startat ett projekt med huvudmål att utreda huruvida svenska kronor ska kunna ges ut i elektrisk form, som så kallade e-kronor. De flesta har säkert hört talas om Bitcoin, en kryptovaluta som i höstas fick en rejäl boom när kursen steg till enorma summor. Bitcoin är hur som helst typexemplet av en e-valuta, med enda skillnaden att Bitcoin skapades för att kunna minimera inblandning från en tredje part vid transaktioner mellan användare. Med tredje part åsyftas i detta fall banker.

Åter till e-kronan. Utredningen startades under hösten 2017 och beräknas vara helt färdig först i slutet av år 2019. Ett eventuellt utgivande av e-kronan skulle inte betyda att denna helt och hållet ska ersätta fysiska pengar, utan endast fungera som ett komplement till dessa.

Riksbanken varnar dock för att det på vissa webbplatser förekommer falska uppgifter om att e-kronor redan finns tillgängliga. Alla dessa uppgifter är felaktiga. E-kronor finns inte, och kommer inte göra det förrän eventuellt tidigast 2019.

About the author