in Bloggen

Avslag på sex av tio smslån

För att ett smslån ska kunna beviljas är det flera förutsättningar som måste vara uppfyllda. Att låntagaren ska ha en ekonomi som på pappret medger att han eller hon kan betala tillbaka är en förutsättning, att långivaren ska ha faktiska medel att betala ut är en annan.

Som du förstår är det långt ifrån 100% av alla ansökningar som beviljas. Men, finns det något slags genomsnitt? Och hur ser spannet ut mellan olika långivare? Och hur ska du som låntagare tänka vid valet av smslåneföretag? Dessa frågor får du svar på nedan.

Avslag på 6 av 10 ansökningar

Det finns, av naturliga skäl, inte någon mångfald av data kring hur långivarna inom smslån beslutar om beviljande respektive avslag. Det är därför svårt att ge en exakt siffra på hur många ansökningar som resulterar i utbetalningar av lån. Vi kan dock hitta lite ledning i Svenska Konsumentkreditföretagens statistik för 2015. I statistiken samlas data från ett antal större långivare, så sifforna är förmodligen inte särskilt långt från sanningen.

Bland de bolag som Svenska Konsumentkreditföretagen samlar blev det avslag på närmare 57% av ansökningarna kalenderåret 2015. Eftersom reglerna kring smslån har skärpts ytterligare under 2016 är siffran för innevarande år förmodligen ännu lite högre. Vi kan nog räkna med att det är endast ungefär 4 av 10 ansökningar som beviljas.

Tre ”kontrollstationer”

Siffran på andelen beviljade lån ger en bra översiktsbild, men den är mindre intressant för den som behöver låna snabbt och letar efter en långivare som kan bevilja lån. Siffran är nämligen som sagt ett genomsnitt. Det finns långivare som beviljar upp till 80% av alla ansökningar och så finns det aktörer som beviljar endast 20-30%.

Det finns i grunden tre stycken ”kontrollstationer” vid en låneansökan och ju enklare det är att passera var och en av dem, desto lättare är det att få lån. Att det är lättare att få lån innebär också att långivaren tar större risk och det medför i sin tur att lånevillkoren blir mindre förmånliga.

Den första kontrollstationen är grundvillkoren. Häri ligger krav på lägsta ålder, svenskt medborgarskap, med mera. Den andra kontrollstationen är förekomsten av betalningsanmärkningar och den tredje är inkomstkontrollen.

Låna hos rätt långivare

Behöver du låna nu är det en god idé att välja en långivare som enligt de tre kontrollstationerna har satt upp villkor som du klarar. Då är du i princip garanterad att få ditt lån beviljat. Samtidigt kanske du inte ska klara dem med råge, eftersom du då förmodligen skulle kunna få bättre villkor någon annanstans.

Exempel: Du klarar grundvillkoren men har en betalningsanmärkning och en högst beskedlig årsinkomst. Ansökan till en långivare som nekar låntagare med betalningsanmärkning ger givetvis automatiskt avslag. Det är inte heller någon bra idé att skicka in en ansökan till en långivare som endast i undantagsfall kan godkänna betalningsanmärkningar. Med största sannolikhet kommer långivaren att anse att din årsinkomst är för låg för att ge nödvändig säkerhet och ansökan kommer att avslås. Du ska helt enkelt leta efter en långivare som har absoluta minimikrav på alla kontrollstationer.

Exempel: Du klarar grundkraven, du har ingen betalningsanmärkning och du har en årsinkomst som vida överstiger miniminivån. Skickar du in en ansökan till en långivare som accepterar betalningsanmärkningar kommer du att få betala samma högre kostnad som de mer riskfyllda låntagarna med betalningsanmärkningar betalar.

Written By: